Verificare / Diagnoza

Constatarea defectelor si a cauzelor acestora

Verificare / Diagnoza Usi Expert Service 24/7

Expert Service 24/7 realizeaza verificari si diagnoze ale starii echipamentelor in vederea determinarii gradelor de uzura, depistarii defectelor si a cauzelor acestora pentru stabilirea necesarului de piese de schimb.

In acest sens se intocmesc rapoarte detaliate cu privire la:

  • starea echipamentelor;
  • defectele constatate;
  • necesarul de piese de schimb;
  • costurile aferente reparatiilor;
  • masuri de prevenire a defectelor;
  • optiuni de optimizare a costurilor echipamentelor.

Mentenanta Web by Firma Web Design